03.09.2021

Wielki Sukces!

Nexus Polska pierwszym Wykonawcą w Projekcie POPC z odebranym wdrożeniem produkcyjnym.

W ramach projektu „Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministerstwo Zdrowia”, w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach zostało odebrane pierwsze, zrealizowane wdrożenie.

 

Tym samym Nexus Polska Sp. z o.o. najwcześniej ze wszystkich dostawców rozwiązań klasy HIS  przygotował, wdrożył, przeszedł z sukcesem testy akceptacyjne oraz uruchomił produkcyjnie szereg e-Usług. Wdrożenie realizowane było w ramach projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków krajowych, którego łączna wartość wynosi 177 933 158,90 zł.

To trudny projekt, toczący się równolegle w ponad 50 podmiotach leczniczych. Wymaga on zaangażowania wielu zespołów, które przez ostatnie tygodnie, pracowały by dostarczane e-Usługi tj. przetwarzanie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), e-Zlecenie oraz e-Rejestracja, spełniły nie tylko wymagania postępowania, ale przede wszystkim przyniosły realne, pozytywne efekty. Celem wdrożenia jest bowiem poprawa dostępności, jakości i efektywności realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej, a także umożliwienie integracji z innymi systemami IT wykorzystywanymi wewnątrz podmiotów.

 

Jednym z kluczowych czynników, które przyczyniły się do sukcesu projektu realizowanego w Światowym Centrum Słuchu, były profesjonalizm i zaangażowanie Szpitala oraz ścisła współpraca między Ministerstwem Zdrowia i doradcą Projektu, firmą KPMG. Podziękowania należą się wielu osobom, w szczególności po stronie Instytutu kierowanego przez Prof. dr hab. med. Henryka Skarżyńskiego, Panu Dyrektorowi Pawłowi Dolińskiemu oraz szefowi IT Panu Pawłowi Czarneckiemu. Po stronie Nexus Polska za projekt odpowiedzialni byli kierownik projektu Katarzyna Wilczek, opiekun produktu Maciej Przybylski, zespół developerski pod przewodnictwem Krzysztofa Stefaniaka oraz realizacyjny, któremu dowodził Bartosz Kaczmarek.

 

Kolejne podmioty czekają na uruchomienie i odbiory, ale pierwszy, niezwykle ważny krok został wykonany. O kolejnych sukcesach będziemy z przyjemnością informować.

 

Kontakt