01.10.2020

Rozwiązanie NEXUS AG w 22 ośrodkach rehabilitacyjnych.

W dniu 24 sierpnia 2020 Niemiecka Konfederacja Ubezpieczeń Emerytalnych w wyniku dwuetapowej procedury przetargowej wybrała NEXUS AG na realizatora projektu informatyzacji 22 ośrodków rehabilitacyjnych Niemieckiego Federalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Emerytalnych.

Zaprojektowany system jest kompleksowym rozwiązaniem obejmującym zarówno część medyczną jak i administracyjną w podmiotach leczniczych. Ułatwi on ujednolicenie i ustandaryzowanie procesów we wszystkich klinikach.

 

W ramach projektu zostanie zrealizowana dostawa systemu informacyjnego kliniki NEXUS / KISNG, który cyfrowo wspiera codzienne procesy pracy lekarzy, pielęgniarek, terapeutów i personelu administracyjnego. Istotnym elementem rozwiązania  będzie także oprogramowanie archiwum NEXUS / PEGASOS zapewniające przechowywanie dokumentów i danych zgodne z obowiązującym prawem. Ponadto rozwiązanie zapewni blisko 4 000 pracownikom Centrów Rehabilitacji DRV Bund nowoczesne kanały komunikacji z pacjentami i niezależnymi lekarzami za pośrednictwem NEXUS / PORTAL SOLUTIONS.

 

Więcej informacji..

 

Kontakt