31.03.2020

COVID-19 vs Nexus Polska

Szanowni Klienci,

w imieniu Zarządu i całego zespołu Nexus pragniemy wyrazić swój największy podziw dla Państwa zaangażowania i poświęcenia. Dziękujemy, że ratujecie życie i zdrowie pacjentów, narażając przy tym własne.

W związku z wieloma pytaniami docierającymi do Spółki przekazujemy kilka najważniejszych informacji. Firma jako jedna z pierwszych przystąpiła do akcji „Zostań w domu”, pracownicy firmy pracują zdalnie, natomiast nie wpływa to na zakres świadczonych usług.

 

Chcąc choć w niewielkim stopniu ulżyć Państwu w obowiązkach dnia codziennego, będziemy starali się jak możemy wesprzeć użytkowników i administratorów dostarczanych systemów informatycznych. Przełoży się  to na następujące działania podejmowane w bieżącym tygodniu: 

  1. Zniwelowanie barier formalnych w świadczeniu usług serwisowych dla pilnych zgłoszeń. Uruchomiana zostanie specjalna procedura pozwalająca na przyśpieszoną obsługę najważniejszych dla Państwa zgłoszeń serwisowych. W tym celu prosimy wszystkie zgłoszenia wymagające pilnego podjęcia działań (mimo że nie stanowią w kontekście zawartych umów Awarii) oznaczać w tytule COVID. Należy w nich zamieszczać telefony do osób bezpośrednio zainteresowanych, z którymi będą się kontaktować konsultanci. Prosimy jedocześnie o wstrzemięźliwość w wysyłaniu tą drogą spraw nie wymagających nadzwyczajnych procedur, bo w innym przypadku przewidziane dla wielu podmiotów zasoby osobowe naszej firmy nie zostaną optymalnie wykorzystane. 
  2. Wsparcie działów IT w aktualizacji systemu. Zostanie udostępniona aplikacja Updater, która pomoże realizować dużą ilość uaktualnień wynikających ze zmian prawa. Moduł pozwoli na szybkie pobieranie i wykonanie wymaganych aktualizacji systemu. Jego udostępnienie zostanie poprzedzone webinarium planowanym na przyszły tydzień. Udostępnimy również aktualizator katalogu Bazyl. Administratorzy wszystkich podmiotów leczniczych będą mogli wykorzystać opracowaną usługę automatycznego aktualizowania katalogu Bazyl w systemie.
  3. Wsparcie działów IT w konfiguracji zdalnych dostępów dla pracowników do systemu. Usługa przewiduje możliwość weryfikacji obecnego przygotowania szpitala do takiego działania oraz pełne wsparcie przy uruchomieniu dostępów. Zapewniamy wsparcie w zakresie konfiguracji połączeń zdalnych do szpitala użytkownikom nie mogącym z różnych przyczyn stawić się w podmiocie leczniczym.
  4. Uruchomienie formularza umożliwiającego ankietowanie Pacjentów. Wszystkie podmioty lecznicze, przeprowadzające z pacjentami wywiad pod kątem identyfikacji zagrożenia wirusem, mogą skorzystać z gotowego formularza z wydrukiem. Posiada on predefiniowane pytania i odpowiedzi pozwalające w szybki sposób, po wywołaniu kartoteki Pacjenta, wykonanie wydruku ankiety. Formularz może być podpięty pod moduł Izba Przyjęć lub pod moduł Gabinet – usługi te wykonamy za Państwa.

Przewidziane powyżej działania będą realizowane w kwietniu po preferencyjnych stawkach wynoszących 50% wartości ujętych w umowach serwisowych (dotyczy także przeliczników dla godzin [NE]). Aplikacja Updater (wraz z webinarium) oraz Formularz wzmiankowany w ostatnim punkcie będą udostępnione nieodpłatnie.

Kontakt