ANALITYK ds. PRAWNYCH

Pełen etat, umowa na zastępstwo.

Poszukujemy kandydatów z doświadczeniem - jeżeli pracowałeś już na podobnym stanowisku lub pracowałeś w podmiocie leczniczym w działach organizacji pracy, statystyki lub rozliczeń,  lub ukończyłeś studia w zakresie Zdrowia Publicznego aplikuj do nas. Jeśli jednak nie posiadasz dużego doświadczenia zawodowego, ale fascynuje Cię poszukiwanie rozwiązań i dążenie do pozyskiwania wiedzy, również chętnie rozważymy Twoją kandydaturę. 
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • bieżące monitorowanie stanu legislacji dot. organizacji ochrony zdrowia, administracji oraz działalności podmiotów leczniczych, 
 • bieżące monitorowanie nowości i zmian w zakresie programów i projektów prowadzonych w ramach polityki zdrowotnej,
 • monitorowanie wymagań technicznych i funkcjonalnych dotyczących systemów informatycznych oraz eUsług,
 • analiza Ustaw, Obwieszczeń, Rozporządzeń MZ, Rozporządzeń MC, Rozporządzeń PRM oraz ich projektów,
 • analiza Zarządzeń Prezesa NFZ, Komunikatów Centrali oraz Oddziałów NFZ, 
 • analiza materiałów i wytycznych publikowanych przez instytucje i podmioty, w tym CSIOZ,
 • opiniowanie zakresu zmian analizowanych dokumentów,
 • prowadzenie rejestru aktów prawnych i nowości, 
 • współpraca z poszczególnymi działami odpowiedzialnymi za produkcję i wdrażanie systemów informatycznych,
 • wsparcie w propagowaniu wiedzy dotyczącej stanu legislacyjnego,
 • sporządzanie analiz tematycznych w oparciu o obowiązujące akty prawne, 
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma i zapytania kierowane przez Klientów.
Wymagania:
 • doświadczenie w analizie dokumentów prawnych,
 • znajomość regulacji dotyczących organizacji ochrony zdrowia i działalności podmiotów leczniczych,
 • umiejętność pracy w środowisku pakietu MS Office,
 • umiejętność analizy tekstów oraz syntezy informacji, 
 • umiejętność jasnego, zwięzłego i precyzyjnego przedstawiania swoich wniosków w formie ustnej i pisemnej,
 • samodzielność i sumienność w wykonywaniu codziennej pracy,
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej.
Mile widziane są:
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub praca w podmiocie leczniczym w działach organizacji pracy statystyki, rozliczeń,  
 • ukończone lub zaawansowane studia w zakresie Zdrowia Publicznego,
 • umiejętność sprawnego redagowania tekstów,
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy własnej i umiejętność zarządzania czasem. 

Aplikuj: rekrutacja@nexuspolska.pl

GÓRA