ANALITYK

Zespół analityków:
 • opracowuje nowe zakresy funkcjonalne oraz rozwija istniejące moduły systemu informatycznego, 
 • odpowiada za analizę i tworzenie specyfikacji funkcjonalnej rozwiązania,
 • prowadzi i współuczestniczy w pracach projektowych,
 • bezpośrednio współpracuje z zespołami odpowiedzialnymi za budowę oraz testy aplikacji,
 • wspiera klienta w funkcjonalnych aspektach obsługi aplikacji,
 • udziela konsultacji zespołom wdrożeniowym.
Do obowiązków kandydata należeć będzie:
 • identyfikowanie potrzeb i oczekiwań klientów,
 • analiza oraz porządkowanie wymagań funkcjonalnych,
 • łączenie wymagań w pakiety funkcjonalności i analiza zależności między nimi,
 • sprawdzanie kompletności, reorganizacja istniejących funkcjonalności systemu,
 • modelowanie i dokumentowanie procesów biznesowych, 
 • weryfikacja zakresu funkcjonalnego nowych rozwiązań.
Od kandydata oczekujemy:
 • zdolności analitycznych,
 • sumienności,
 • umiejętności komunikacyjnych,
 • wysokiej organizacji pracy.
Mile widziane są:
 • znajomość zasad funkcjonowanie ochrony zdrowia oraz organizacji pracy podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 • styczność z systemami informatycznymi działających w ww. podmiotach,
 • wiedza z zakresu regulacji prawnych obowiązujących w systemie ochrony zdrowia, 
 • doświadczenie w pracy analityka lub praca w projekcie informatycznym,
 • znajomość narzędzi tworzenia diagramów UML, dokumentowanie scenariuszy użycia.

Aplikuj: rekrutacja@nexuspolska.pl

GÓRA