ANALITYK

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie miała możliwość budowania i rozszerzania kompetencji z zakresu tworzenia i rozwoju systemów informatycznych działających w jednostkach ochrony zdrowia. Dołączy do zespołu zajmującego się nowoczesnymi rozwiązaniami z obszaru informatyki medycznej, łącząc udział w ciekawych i przekrojowych projektach z pracą w przyjaznej atmosferze. 
 
Zespół analityków:
 • opracowuje nowe zakresy funkcjonalne oraz rozwija istniejące moduły systemu informatycznego, 
 • odpowiada za analizę i tworzenie specyfikacji funkcjonalnej rozwiązania,
 • prowadzi i współuczestniczy w pracach projektowych,
 • bezpośrednio współpracuje z zespołami odpowiedzialnymi za budowę oraz testy aplikacji,
 • wspiera klienta w funkcjonalnych aspektach obsługi aplikacji,
 • udziela konsultacji zespołom wdrożeniowym.
Do obowiązków kandydata należeć będzie:
 • identyfikowanie potrzeb i oczekiwań klientów,
 • analiza oraz porządkowanie wymagań funkcjonalnych,
 • łączenie wymagań w pakiety funkcjonalności i analiza zależności między nimi,
 • sprawdzanie kompletności, reorganizacja istniejących funkcjonalności systemu,
 • modelowanie i dokumentowanie procesów biznesowych, 
 • weryfikacja zakresu funkcjonalnego nowych rozwiązań.
Od kandydata oczekujemy:
 • zdolności analitycznych,
 • sumienności,
 • umiejętności komunikacyjnych,
 • wysokiej organizacji pracy
 • umiejętności pracy w zespole,
 • odpowiedzialności za powierzone zadania.
Mile widziane są:
 • doświadczenie w pracy analityka,
 • praca w projektach informatycznych,
 • znajomość UML, narzędzi modelowania, dokumentowania scenariuszy użycia, diagramów aktywności,
 • znajomość zasad funkcjonowania ochrony zdrowia oraz organizacji pracy podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 • styczność z systemami informatycznymi działającymi w ww. podmiotach,
 • wiedza z zakresu regulacji prawnych obowiązujących w systemie ochrony zdrowia. 

Aplikuj: rekrutacja@nexuspolska.pl

GÓRA